FBO

Functioneel Belastbaarheids Onderzoek

Rooting
Na aanmelding door de bedrijfsarts of werkgever wordt binnen 2 werkdagen telefonisch een afspraak gemaakt voor het functioneel belastbaarheidsonderzoek. Tevens krijgt de cliënt een schriftelijke bevestiging. In dit schrijven wordt de procedure van het onderzoek uitgelegd en wordt de cliënt verzocht zijn/haar ziektegeschiedenis gedetailleerd op schrift te stellen aan de hand van een vragenprotocol.

Contact

Het onderzoek zelf

Het onderzoek vindt plaats in het Advies & BewegingsCentrum Maassen. Door de anamnese af te nemen worden de lichamelijke klachten in kaart gebracht en wordt inzicht verkregen over het ontstaan van de klachten, het verloop en de huidige actualiteit van de klachten. Ook wordt cliënt gevraagd enkele vragenlijsten in te vullen.
Aan de hand van de verkregen informatie wordt er beoordeeld of er sprake is van werkgerelateerde klachten. Vervolgens worden fysieke testen (veelal de Back Pain Monitor) afgenomen eventueel aangevuld met nader lichamelijk onderzoek.

Over ons

Alle benodigde informatie

Als alle benodigde informatie verzameld is, wordt er een 2e afspraak gemaakt met de cliënt, om het rapport met de resultaten van het onderzoek te bespreken en waarin het plan van aanpak wordt voorgelegd.

Rapportage
Vervolgens wordt de rapportage opgemaakt en verzonden naar de bedrijfsarts of medisch adviseur, alsook een kopie naar de huisarts.
In dit rapport staan de medische gegevens, de uitkomsten van de fysieke belastbaarheidstesten en wordt er een voorstel tot interventie gedaan. Omwille van de privacy wordt aan de leidinggevende een beknopte rapportage toegestuurd, na toestemming van betrokkene.

Advies en reguliere zorg

Advies en kostenraming…
Dit kan betekenen dat er geadviseerd wordt om te starten met een functioneel trainingsprogramma. Alvorens hiermee gestart kan gaan worden zal ABC Maassen hiervoor een offerte aan de werkgever uitbrengen.

Reguliere zorg noodzakelijk..?
Het kan echter ook betekenen dat er nog geen indicatie voor een functioneel trainingsprogramma is, maar dat er eerst een behandeltraject in reguliere zorg moet plaatsvinden. Ook hiervoor kunnen wij zorgdragen binnen ons centrum waar ook een Psychologenpraktijk, een Praktijk voor Fysiotherapie en een Diëtist gevestigd zijn.

Niet zinvol ? Dat kan ook….
Het kan ook gebeuren dat het belastbaarheidsonderzoek aantoont dat een interventie niet zinvol is. In dat geval zal ABC Maassen in samenwerking met de bedrijfsarts en de werkgever zoeken naar andere mogelijkheden om herstel van het functioneren te bespoedigen.

Contact