FBTP

Functioneel Belastbaarheids Trainings Programma

Intake – 6 weken 3 x per week – verslag – 6 weken 2 x per week – outtake – follow-up

Effectief , integraal…
Zoals al eerder vermeld is de missie van ABC Maassen het leveren van een effectief, integraal, individueel opgesteld trainings -en begeleidingstraject om de fysieke belastbaarheid te optimaliseren en de cliënt weer geheel voor te bereiden op de fysieke belasting tijdens werk en ADL.

Contact

Individueel en zelfstandig

Individueel…
Ons uitgangspunt is een individuele begeleiding waarbij de kwaliteit voorop staat. Dit geldt vooral bij het aanleren van een goede houding en motorische vaardigheden.
Over het algemeen zullen er 6 individuele sessies noodzakelijk zijn, alvorens de cliënt verantwoord kan gaan trainen in een groep, van maximaal 4 personen.

Zelfstandigheid cliënt…
Naast het trainingsprogramma, aanvankelijk 3 maal per week en na 6 weken 2 maal per week, in ons trainingscentrum ,stimuleren wij de cliënt om dagelijks zelfstandig thuis te oefenen en te bewegen. Een huiswerkoefenprogramma wordt door ABC Maassen verzorgd en aangeleerd.

Over ons

Tijdscontingent en gedragsmatig

Tijdscontingent…
Het trainingsprogramma is tijdscontingent dat wil zeggen de cliënt en de opdrachtgever weten wanneer het start en eindigt. Uit onderzoek is gebleken dat een gemiddelde tijdsduur van het trainingsprogramma van 3 maanden zinvol is.

Gedragsmatig…
Bovendien heeft ABC Maassen gekozen om tijdens de trainingen te werken met een gedragsmatige aanpak. Dit betekent dat de cliënt leert zijn/haar motorisch gedrag positief te beïnvloeden. Hierdoor worden pijnklachten en beperkingen beheersbaar. De cliënt ervaart wat de positieve effecten van een veranderd beweegpatroon zijn.

N.B. Uit wetenschappelijke studies is gebleken dat Sportief Wandelen en Nordic Walking zeer geschikt zijn om te gebruiken bij reïntegratie programma’s. De cliënt zal gemotiveerd worden dit zelfstandig, individueel of indien mogelijk in groepsverband, te gaan uitvoeren. Deze sportvormen zijn goed controleerbaar en laagdrempelig en zeer effectief voor het opbouwen van conditie.

Tijdens de fysieke trainingen zal er door de trainers voorlichting gegeven worden over het nut van de oefeningen in relatie met de klachten en beperkingen en de positieve effecten van dagelijkse lichaamsbeweging op de gezondheid.

Contact