Werkplekadvisering

WerkPlekOnderzoek   ( WPO )

koffiekamer abc2Richt zich speciaal op de werkplek. Middels onderzoek worden ongezonde houdingen op de werkplek gesignaleerd en beoordeeld, evenals verkeerde lichaamsbewegingen en -gebruik. Vanuit eigen vakgebied kunnen wij bijdragen aan (her)inrichten van een ergonomisch verantwoorde werkplek.

Naar aanleiding van het onderzoek volgt advies tot interventie-maatregelen om de lichaamsbelasting aan te passen en mogelijk advies over organisatie en inhoud van arbeid. 

WerkPlekTraining       ( WPT )

Individuele training en advisering na een inventarisatie van de fysieke problemen die een medewerker ervaart tijdens het uitvoeren van zijn/haar werkzaamheden. Hierbij zijn 3 à 4 sessies zinvol en voldoende om een medewerker een meer gezonde werkwijze aan te leren.Ook is het raadzaam om een maand na een WPO éénmalig een WPT uit te voeren om alle aanwijzingen te evalueren en vragen te beantwoorden.