Ziekteverzuim

Ziekteverzuim management

Bij bedrijven en organisaties met een bewust en actief gezondheidsbeleid snijdt het mes aan twee kanten. Aan de ene kant zorgt een gezonde werkomgeving voor meer plezier in het werk en een hogere productiviteit. Aan de andere kant worden werknemers bewuster en krijgen meer eigen verantwoording voor hun gezondheid.

abc-Remy-abczaalDoel: Terugdringen ziekteverzuim
Advies & BewegingsCentrum Maassen werkt met verschillende bedrijven en organisaties in het Land van Cuijk en Noord Limburg aan deze visie, met als doel het terugdringen van het ziekteverzuim. Vincent Maassen: “Vroeger kwamen we eigenlijk alleen bij het MKB als het ging om de re-integratie van een medewerker. Tegenwoordig zien we meer en meer MKB-ers die actief en preventief te werk willen gaan om ziekteverzuim te voorkomen, om preventief te werken aan de belastbaarheid en gezondheid van werknemers.”

Programma op maat
Het programma van Advies & BewegingsCentrum Maassen wordt op maat afgestemd. We bekijken de specifieke werkbelasting binnen uw organisatie en kunnen u perfect adviseren om tot een resultaatgerichte aanpak te komen. Zo kan een werkplekonderzoek of een belastbaarheidsonderzoek door een van de gespecialiseerde fysiotherapeuten van Maassen deel uitmaken van die aanpak. Werknemers gaan daarna vooral zelf aan de slag. Individueel of in groepsverband. We laten ze actief meedenken over oplossingen en leren door zelf te laten ervaren. Dat is volgens ons de enige manier om ook op lange termijn resultaat te boeken. Uiteraard komt binnen het programma ook de werkhouding aan bod. Een goede werkhouding is uiteraard belangrijk voor mensen met een fysiek beroep waarin zwaar getild moet worden of waarin een bepaalde handeling frequent of langdurig moet worden uitgevoerd. Zo kent Maassen trainingen voor o.a. schilders, stukadoors, metselaars, kappers, caissières en medewerkers aan de lopende band. Een belastbaarheidsadvies is echter niet alleen zinvol voor mensen met deze zware beroepen. Maassen kent ook een training voor mensen die veel achter een beeldscherm zitten. Dat is door de lange duur ook een behoorlijke fysieke belasting waardoor RSI/CANS, nek-, schouder-, rug- en ook stress- en hoofdpijnklachten kunnen ontstaan. De training geeft aan hoe deze klachten zijn te voorkomen.