Golf Fit Fysio

GolfFitFysio. Fysiotherapie voor golfers

GolfFitFysio is een trainingsprogramma ontwikkeld door Advies & BewegingsCentrum Maassen, met als doel de fysieke gesteldheid en de golfprestaties te verbeteren. Als u golft met een fysieke beperking of een verkeerde techniek, dan is de kans op blessures aanmerkelijk hoger. Dit is te voorkomen door sportspecifiek te trainen. Ook kan het verbeteren van de algemene lichamelijke gesteldheid de golfprestaties bevorderen. Het sportspecifiek trainen zorgt ervoor dat u intensiever kan oefenen en een langere en leukere golftoekomst op een hoger niveau tegemoet kunt zien.

De trainingen worden gegeven door fysiotherapeut Vincent Maassen en A- gekwalificeerde PGA golfprofessional.

Vincent staat met zijn team van fysiotherapeuten, manueeltherapeuten en sportfysiotherapeuten borg voor een gedegen advies en begeleiding bij (sport)blessures en het voorkomen daarvan.

Contact opnemen

Programma

Tijdens het programma zullen de fysieke beginsituaties van de deelnemers in kaart worden gebracht. Verder zal er een golfintake en swinganalyse gemaakt worden. Aan de hand van zowel het fysieke als het golftechnische gedeelte zal een conclusie worden getrokken met daaruit volgend een trainingsprogramma.

Gedurende de 10 bijeenkomsten van 1,5 uur op vaste tijden, zal er in groepen van minimaal 6 en maximaal 10 personen worden getraind bij Advies & BewegingsCentrum Maassen en op Golfbaan landgoed Bleijenbeek. Door de beginsituatie (fysiek en technisch) te vergelijken met een tussentijdse evaluatie wordt het proces bewaakt en eventueel bijgestuurd. Er wordt afgesloten met een eindevaluatie en een advies voor het komend seizoen.

Ervaart u een fysieke belemmering die het plezier in het golfen in de weg staat of heeft u een golfblessure? Dan is het programma GolfFitFysio iets voor u!

Het eerste programma is inmiddels van start gegaan. Het tweede gaat van start zodra 6 golfers zich hebben aangemeld.

Kosten

De kosten voor het totale programma (10 bijeenkomsten) bedragen € 375,- inclusief BTW.

Inschrijven

Het eerste programma is inmiddels van start gegaan. Het tweede gaat van start zodra 6 golfers zich hebben aangemeld. Indien u interesse heeft in of meer informatie wenst over het GolfFitFysio programma, dan kunt u Vincent Maassen mailen of bellen: info@fysiomaassen.nl of 0485-575782.

Contact opnemen