Copd en Astma

Longaandoeningen

Bij longaandoeningen denken we vaak aan COPD en Astma. Dit komt omdat dit verreweg de meest voorkomende longaandoeningen zijn. Er zijn echter nog een heleboel andere longaandoeningen die eveneens baat hebben bij longrevalidatie bij de longfysiotherapeut (denk o.a. aan longfibrose, sarcoïdose, cystic fibrosis ).

De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Longziekte), ook wel bekend als chronische bronchitis en longemfyseem.

Bij chronische bronchitis zien we een continue ontsteking van de bronchiolen (deel van de luchtwegen in de longen). Bij longemfyseem zien we dat de wand van de longblaasjes beschadigd raakt. COPD is irreversibel. Dit betekent dat de beschadigingen aan de longen zich niet meer herstellen.

Astma

Astma wordt ook wel een “prikkel-respons ziekte” genoemd. Dit houdt in dat de longen reageren(respons) op een prikkel van buitenaf.Door die allergische reactie zien we een samentrekking van de spieren van de luchtwegen. Door die samentrekking wordt de luchtweg smaller.Daarnaast zien we ook dat het slijmvlies aan de binnenkant van de luchtweg opzwelt en dat de slijmproductie toeneemt.Deze factoren zorgen er voor dat de luchtstroom in- en uit de longen moeizamer verloopt.De luchtwegen zijn bij een astmapatiënt dus vernauwd.Door medicatie is de astma weer onder controle te krijgen en zullen de luchtwegen weer ruimer worden. De ziekte astma is reversibel – de obstructie in de luchtweg is tijdelijk en omkeerbaar is.

Longrevalidatie

De fysiotherapeut heeft al in een vroeg stadium een belangrijke rol in de begeleiding van longpatiënten. Onder andere ademhalingsoefeningen, conditie- en spierkrachttraining zorgt ervoor  dat de “kwaliteit van leven” zo hoog mogelijk blijft.

Werkwijze

De fysiotherapeut start met het in kaart brengen van uw probleem. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van vragenlijsten. Ook worden fysieke metingen gedaan zoals conditietesten en krachttesten.

Met deze gegevens en de medische gegevens van de huisarts of longarts wordt gestart met een persoonlijke trainingsprogramma. De meeste longpatiënten beginnen met een traject van 3 maanden, waarbij ze 2 keer per week bij de fysiotherapeut komen. Daarna wordt geëvalueerd.

Vergoeding

Fysiotherapie wordt vergoed door uw aanvullende verzekering Om voor langdurige vergoeding uit de basisverzekering in aanmerking te komen is een verwijzing van uw huisarts of longarts noodzakelijk. Vraag ons gerust om verdere informatie. Wij helpen u graag verder !