Hartfalen

Fysiotherapie bij hartfalen

Hartfalen is een complex van klachten en verschijnselen ten gevolge van het tekortschieten van de pompfunctie van het hart. Hartfalen komt ongeveer bij 1 op de 1000 Nederlanders voor. Na het 65ste jaar is hartfalen één van de meest voorkomende oorzaken van een ziekenhuisopname. Advies- & BewegingsCentrum Maassen heeft speciaal voor mensen met hartfalen een beweegprogramma ontwikkeld.
Het beweegprogramma wordt voor u op maat gemaakt. Dit wil zeggen dat er rekening wordt gehouden met uw belastbaarheid. Bewezen is dat het beweegprogramma dat u kunt gaan volgen effect heeft op uw klacht en uw omgang hiermee. U leert bewuster met uw lichaam omgaan, waardoor terugval voorkomen kan worden.

Contact opnemen

Wat is de inhoud van het beweegprogramma?

Gedurende enkele weken traint u twee keer per week onder deskundige begeleiding van een fysiotherapeut van Advies- & BewegingsCentrum Maassen. Tijdens de eerste training wordt er een uitgebreide test en een intake afgenomen. Dit wordt gedaan om een goede indruk van uw klachten te krijgen en om te achterhalen hoe u hiermee om gaat. Na 3 maanden wordt de test herhaald om vast te stellen hoeveel u vooruit bent gegaan. U krijgt ook de mogelijkheid om vragen te stellen en ervaringen met medepatiënten uit te wisselen.

Waarom zou ik hieraan deelnemen?

Bent u bekend met hartfalen? Bent u angstig als gevolg hiervan? Beweegt u minder dan voorheen? Als u deze kenmerken herkent is het beweegprogramma iets voor u. Door bewegen kan deze negatieve spiraal worden doorbroken. Het is bewezen dat, mits op de juiste manier uitgevoerd, bewegen een positieve invloed heeft. U voelt zich door het bewegen weer fitter en u heeft het idee dat u meer kunt. De pijn verdwijnt niet altijd volledig, maar u leert er anders mee omgaan. Hierdoor wordt ‘normaal’ functioneren weer makkelijker.

Intake

Tijdens het intakegesprek wordt bepaald of u in aanmerking komt of wilt komen om het beweegprogramma te volgen.

Wordt dit programma vergoed door de zorgverzekeraar?

Indien u verzekerd bent voor fysiotherapie, vergoedt uw zorgverzekeraar de behandelingen.

Contact opnemen