Handklachten

Handletsel

In  Nederland hebben 15 tot 20% van de patiënten die op de Spoed Eisende Hulp van Ziekenhuizen belanden een handletsel, waarvan 5% moet worden geopereerd. De gevolgen van handletsels dienen niet te worden onderschat. Doordat een hand niet meer goed te gebruiken is als gevolg van handletsel, ontstaat een ziekteverzuim van gemiddeld 2 tot 6 weken. Bij een derde van alle werkongevallen is sprake van handletsel. Bovendien is een vijfde van de blijvende invaliditeit te wijten aan handletsel.

Werken met draaiende arbeidsmiddelen kan gevaarlijk zijn:

 • Door snijden, slijpen of zagen kunnen deeltjes wegvliegen.
 • Door draaiende of bewegende delen kunnen kledingsstukken of lichaamsdelen worden gegrepen.
 • Scherpe messen, beitels of materialen kunnen snijverwondingen veroorzaken.
 • Door beweging en druk kan knelgevaar ontstaan.
 • Werken met draaiende machines leidt vaak tot handletsel.

Andere,veel voorkomende problematiek

Maar naast de klachten t.g.v. ongevallen, is er ook een aantal veel voorkomende klachten t.g.v.:

 • Trigger vinger
 • Artrose aan de duim
 • Luxaties en breuken van hand en vingers
 • UCL-letsel (skiduim)
 • Carpaal Tunnel Syndroom
 • • Peesontstekingen hand en onderarm