Overgewicht bij kinderen

Groepstraining voor kinderen met overgewicht

Overgewicht is een groeiend probleem. Dit geldt helaas niet alleen voor volwassen, maar ook steeds meer kinderen hebben overgewicht of obesitas. De gevolgen van overgewicht op jonge leeftijd, als bijvoorbeeld suikerziekte, worden steeds meer duidelijk. Overgewicht gaat daarnaast vaak samen met een verminderde conditie en motoriek. Dit zorgt ervoor dat bewegen niet leuk (meer) is. De kinderfysiotherapeut kan hierbij helpen.
Veel kinderen bewegen tegenwoordig te weinig, ze voldoen niet aan de norm van bewegen. Om de conditie en de motoriek te verbeteren is het daarom belangrijk om het beweegpatroon aan te passen. Om meer en intensiever te gaan bewegen is het belangrijk om plezier te beleven aan sport en spel. Tijdens de groepslessen met de kinderfysiotherapeut wordt er in een kleine groep op intensieve wijze getraind. Hierbij staat plezier ook op de voorgrond staat. Door middel van sport- en spelactiviteiten wordt de basisconditie verbeterd. Daarnaast ervaren kinderen in een veilige omgeving dat sporten leuk is en krijgen ze meer inzicht in de spellen. De groepslessen vinden plaats in de gymzaal zodat gebruik gemaakt kan worden van verschillende materialen en er voldoende ruimte is om te bewegen.
Zowel vooraf aan de trainingsperiode, als tijdens tussentijdse evaluaties, worden de kinderen uitgebreid ‘getest’ met onder andere een conditie- en/of motorische test. Aan de hand van deze gegevens worden er voor het kind een specifiek behandeldoel en een behandelplan opgesteld.

Contact opnemen

Beweeglessen

Tijdens de beweeglessen wordt ook aandacht besteed aan het leefpatroon. Er wordt gewerkt met huiswerkopdrachten die de kinderen helpen om weer te gaan voldoen aan de norm van bewegen. Door deze opdrachten krijgen kinderen leuke ideeën waarmee ze thuis aan de slag kunnen. Meer bewegen zorgt voor meer conditie, meer conditie zorgt voor meer plezier in bewegen. Daarnaast zorgt meer bewegen voor een betere motoriek, waardoor kinderen ook een motorische achterstand in kunnen halen.
Tevens wordt toegewerkt naar het starten met een sport. Kinderen met overgewicht zijn vaak afgehaakt bij een sportclub, omdat ze onvoldoende mee kunnen komen met leeftijdsgenootjes. Sporten is dan niet meer leuk. In de groep bij de kinderfysiotherapeut kunnen ze in een veilige omgeving ontdekken welke sport ze leuk vinden en daarop gericht trainen. Wanneer de conditie verbeterd is en motorische achterstand verminderd kunnen ze makkelijker instromen bij een sportclub.

Diëtist

Ook is er een nauwe samenwerking met de diëtist, omdat ook de juiste voeding zorgt voor meer energie en het verminderen van het gewicht. Tijdens de beweeglessen wordt regelmatig gesproken over voeding en hoe hiermee om te gaan. Kinderen hebben steun aan elkaar door ervaring te delen over het eten en bewegen.

Contact opnemen