Parkinson

Wat is Parkinson?

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben. Voor geen enkele patiënt is Parkinson hetzelfde. In 1817 beschreef de Engelse arts James Parkinson als eerste de ziekte. Hij noemde haar ‘shaking palsy’ met spierverzwakking en trillen als belangrijkste symptomen. Later werd duidelijk dat spierzwakte geen symptoom is van de ziekte en dat lang niet alle Parkinsonpatiënten beven. Gaandeweg kreeg de aandoening de naam ‘ziekte van Parkinson.’

Contact opnemen

Kernsymptomen

De ziekte van Parkinson is een complexe ziekte. Het meest bekend zijn de volgende symptomen:

  • trillen of ‘tremor’
  • stijfheid van de spieren of ‘rigiditeit’
  • het vertragen van bewegingen of ‘bradykinesie’
  • moeite met starten van bewegingen of ‘akinesie’
  • ontbreken van automatische bewegingen zoals oogknippers of ‘hypokinesie’
  • evenwichtsproblemen of ‘posturale instabiliteit’

Deze symptomen zijn echter niet de enige Parkinsonsymptomen en komen ook niet bij iedereen voor. Daarnaast verschillen de ernst van de symptomen en het beloop van de ziekte van patiënt tot patiënt.

Oorzaak

De oorzaak van de ziekte van Parkinson is niet bekend. Het wordt steeds waarschijnlijker dat er niet één oorzaak is die ‘de’ ziekte van Parkinson veroorzaakt. Wel is bekend dat een groot deel van de symptomen veroorzaakt wordt door een tekort aan de chemische stof ‘dopamine’ in de hersenen. Dit tekort ontstaat door het afsterven van dopamine-producerende zenuwcellen, ook wel neuronen genoemd, in bepaalde delen van de hersenen.

Fysiotherapie bij Parkinson

Wanneer is er aanleiding voor een verwijzing naar een fysiotherapeut bij de ziekte van Parkinson? Als u problemen ervaart bij dagelijkse bewegingen, zoals lopen, opstaan uit een stoel en omrollen in bed. Maar ook als u merkt dat uw conditie vermindert, u nek- of schouderklachten heeft of wanneer u het afgelopen jaar meerdere malen gevallen bent en mogelijk als gevolg hiervan geneigd bent om minder te bewegen. Juist dan is actief blijven van groot belang om nieuwe bijkomende klachten zoals broze botten, obstipatie en problemen met uw hart te voorkomen.
Het doel is verbeteren of behouden van uw zelfstandigheid en veiligheid. De adviezen, behandeling en begeleiding zijn afhankelijk van uw hulpvraag en worden afgestemd op hoe ver Parkinson zich bij u ontwikkeld heeft en welke oplossingen voor problemen u zelf al heeft gevonden. In 2004 zijn er richtlijnen opgesteld die naar alle leden van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

Praktijk voor Fysiotherapie Maassen maakt deel uit van het ParkinsonNet. Voor verdere informatie zie: www.ParkinsonNet.nl

Aantallen

In Nederland hebben naar schatting 50.000 mensen de ziekte van Parkinson. Wereldwijd hebben meer dan vier miljoen mensen de ziekte. Daarnaast is er een groot aantal mensen met aandoeningen waarvan de symptomen lijken op de symptomen van de ziekte van Parkinson. Deze aandoeningen heten parkinsonismen.