1982 – 2017 35 jaar weten wat u beweegt !

In 1982 startte Vincent Maassen op de steenstraat in Boxmeer ; 35 jaar later staat een team van 20 fysiotherapeuten voor u klaar op de Rembrandt van Rijnstraat 3.
Fysiotherapie bestond in de jaren 80 vooral  uit het behandelen met behulp van fysiotechnische apparatuur . De behandelingen waren gestoeld op de steeds verdergaande kennis omtrent  het menselijk lichaam.
Pijntheoriën werden ontwikkeld en waren baanbrekend waar het ging  over  de vraag waarom prikkeling van de ene zenuw activiteit van de andere (pijn-)zenuw dempt en daaruit voortvloeiend: waarom helpt bewegen tegen pijn ? En waarom stimuleert bewegen het herstel van het lichaam na een opgelopen blessure ?  Want dát bewegen helpt bij blessures, staat vast. Net als  rust alleen maar leidt tot “roest “.
De bewegingstherapie , de oefentherapie en revalidatietraining kwamen weer veel meer in. Je zou kunnen zeggen dat de fysiotherapeuten in de jaren 90 weer terugkwamen bij hun “roots” , de heilgymnastiek uit de kuuroorden van begin vorige eeuw
Daarnaast maakte de World Health Organization zich zorgen over de steeds minder wordende belastbaarheid van de westerse mens. De westerse mens beweegt te weinig en consumeert te veel.
Toen wij in 2002  ons huidige gebouw, met veel trainingsmogelijkheden, betrokken werd ons motto:“wij weten wat u beweegt“ . Wij helpen iedereen weer op de been door beter te gaan bewegen of te blijven bewegen.
Maar wat is nu het toekomstperspectief van de fysiotherapie? Nog eens 35 jaar vooruit kijken gaat wellicht wat ver. Goede conclusies  trekken uit kijken in de glazen bol  is mij niet gegeven. Dan beter een onderzoek uit 2014 over de zorgvraag van 2030; wat dichter bij. Volgens dat onderzoek zullen er in 2030 veel meer mensen zijn die problemen hebben met fysiek functioneren (alle dagelijkse activiteiten die nodig zijn voor het huishouden, zelfzorg en deelname aan het maatschappelijk leven). Op de totale bevolking van 17 miljoen zullen 10 miljoen mensen functioneringsproblemen hebben. Ook stellen de onderzoekers dat in 2030 de beweegzorg centraal komt te staan. De fysiotherapeut is dan een bij uitstek de deskundige zorgverlener op dat gebied waar bewegen en houding een essentiële rol spelen. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan  vitale burgers, participatie, meedoen, functioneren, (blijven) werken en langer thuis wonen.
Wel zullen we meer en meer te maken krijgen met digitale mogelijkheden:  e-health zal gezondheid en gezondheidszorg  zeker gaan ondersteunen. De app  Blessurevrij Nederland is al een aardig begin en gratis te downloaden.
Voorzitter van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie,  Guusje ter Horst: “Fysiotherapie is al een prachtig vak  en nu ook nog met een wenkend toekomstperspectief. “

Kortom: wij hebben zin in de komende 35 jaar !