Non-lineaire training

ABCMaassen heeft al veel ervaring met de nieuwe trainingsmethode : non-lineair trainen

Binnen het Advies en BewegingsCentrum Maassen begeleiden we al jaren patiënten met verschillende longaandoeningen, waaronder o.a. COPD, astma, longfibrose en cystic fibrose (taaislijm ziekte). De bekendste longaandoening is COPD,(dit staat voor Chronische Obstructieve Longziekte). Bij COPD is er sprake van chronische bronchitis en/of longemfyseem. Bij chronische bronchitis is er sprake van continue ontsteking van de bronchiën (ademhalingsbuisjes van de longen) Bij Longemfyseem is er sprake van verlies aan longblaasjes. Bij beide aandoeningen kun je klachten krijgen van onder andere: kortademigheid (weinig lucht), vermoeidheid, verlies van conditie en verlies van spierkracht. COPD is een progressieve ziekte. Dit bekent dat de aandoening in de loop van de tijd erger zal (kan)worden. Het belangrijkste voor patiënten met COPD is dat ze leren om hun (beperkte) energie te verdelen over de dag. (zelfmanagement) Tevens is het heel belangrijk om in goede (spier)conditie te blijven.

Training binnen het Advies en BewegingsCentrum Maassen.

Sinds een half jaar zijn we naar aanleiding van de nieuwste wetenschappelijke resultaten op een andere manier met deze patiëntengroep aan het trainen.
De nieuwe manier van trainen heet het non-lineaire trainingsmethode.
Non-lineaire periodisering is in feite een poging meer balans aan te brengen in trainingsvolume en trainingsintensiteit door de twee min of meer los te koppelen.
Bij non-lineaire periodisering verlopen intensiteit en volume niet meer lineair; als de ene lijn opwaarts gaat, gaat de andere niet meer even hard omlaag. In plaats hiervan is er een golfbeweging te zien in zowel intensiteit als volume. Er wordt wekelijks of zelfs dagelijks gevarieerd in intensiteit en volume. Gedurende een trainingscyclus gaat zowel intensiteit als volume constant op en neer, om natuurlijk aan het eind van de cyclus

Non-lineair periodiseren wordt ook wel golvend periodiseren genoemd.

Niet-lineair geperiodiseerde inspanningstraining’

De ‘niet-lineair geperiodiseerde inspanningstraining’ is gebaseerd op veel afwisseling in de uitvoering van de oefeningen. De ene keer focust de training zich op de duur en het aantal herhalingen, de andere keer op de zwaarte en de kracht. Het gaat dus niet om ‘langer’ of ’zwaarder’ – zoals bij de gangbare ‘lineair progressieve trainingen’ -, maar om een juiste variatie, die uiteindelijk meer resultaat geeft!