Positieve gezondheid

De kijk op gezondheid en gezondheidszorg verandert: de positieve kijk.

Wat is dat dan: positieve gezondheid?

Ook preventief handelen

In 2012 werd de term geïntroduceerd door mevrouw Machteld Huber. Gezondheid wordt niet meer bepaald door het wel of niet hebben van een ziekte maar veel meer door het vermogen van de mens met de dagelijkse fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren over de eigen manier van leven. Iemand met een chronische ziekte als bijvoorbeeld reuma hoeft niet altijd ziek te zijn. Natuurlijk ondervindt iemand daar hinder van maar is die iemand dan gelijk een patiënt ?. Mevrouw Huber spreekt van 6 verschillende gezondheidsdimensies die allemaal van even groot belang zijn bij het bepalen van de mate van gezond zijn. En in het geval van de persoon met de reuma is die reuma een van de zes dimensies: er is lichamelijk natuurlijk wel iets aan de hand. En daar moet rekening mee gehouden worden. Maar sociaal maatschappelijk kan die persoon wellicht nog heel veel, van de dagelijkse dingen lukt een aantal dingen niet goed maar een aantal zeker wel en mentaal is die persoon even goed gewoon sterk; om maar een paar andere dimensies te noemen.

Het belang van preventie werd al hoog ingeschat, tegenwoordig is er steeds meer aandacht voor preventief werken. Het denken over gezondheid op die positieve manier maakt ook het preventief handelen veelomvattender; niet alleen meer preventief een pilletje slikken, nee, al andere aspecten ook bekijken en dan verder handelen. Er zijn in de (bedrijfs)gezondheidszorg al langer vragenlijsten die mensen bevragen op mentale functies en mentaal welbevinden, op ervaren kwaliteit van leven, op de mogelijkheden om deel te nemen aan de dagelijkse werkzaamheden, bezigheden. Deze vragenlijsten zetten wij steeds vaker in bij de start van een behandeltraject ( of is het niet veel meer een begeleidingstraject?).

Feitelijk staat deze manier van denken en tegen ziekte aankijken ons fysiotherapeuten op het lijf geschreven. Altijd al beoordeelden wij mensen, die bij ons voor behandeling komen, op belastbaarheid ofwel lichamelijke conditie. En vanuit die vastgestelde belastbaarheid gaan we aan het werk om er zo veel mogelijk mogelijkheden voor die persoon uit te halen. Alle specialismen binnen de fysiotherapie (manuele therapie, kinderfysiotherapie, oncologische, geriatrische, hand-, kaakfysiotherapie etc.) zijn dan hulpmiddelen om iemand weer even “op gang te krijgen”; daarna is het lichamelijk bewegen van het grootste belang om de fysieke conditie te verbeteren en te onderhouden. Het spreekwoordelijke glas zit weer half vol.

Wilt u er meer over weten? Neem contact op met een van onze locaties, 2 in Boxmeer en tegenwoordig ook 1 in Afferden.