Vitaal worden en vitaal blijven

De vakanties zijn op dit moment nog in volle gang. Iedereen geniet van zijn welverdiende rust en probeert “het werk wat los te laten”. Dat is een goede manier om eens even te herstellen van de dagelijkse beslommeringen en stress. Maar bedenk wel dat na de vakantie de waan van alledag weer gaat overheersen en het risico er in zit dat u weer helemaal geleefd wordt. Het klinkt allemaal wat clichématig maar zorg dat u een goede balans vindt tussen de dagelijkse belasting en de dagelijkse ontspanning. Want het moet eigenlijk niet zo zijn dat u van vakantie tot vakantie leeft en opziet tegen de tussenperioden. Bedenk daarbij ook dat we met z’n allen steeds langer mee moeten draaien in de arbeidssferen.

In de Westerse landen met een vergrijzende samenleving wordt de arbeidsparticipatie van de oudere werknemer de komende jaren een van de grootste uitdagingen. Behoud van inzetbaarheid en het bevorderen van de fysieke (en mentale) belastbaarheid van oudere werknemers zijn daarbij van het grootste belang. Een goede gezondheid is dan een cruciale factor. Het is dan ook een van de uitdagingen voor de afdeling Arbeid & Gezondheid van Advies & BewegingsCentrum Maassen om mensen met een slechtere gezondheid, een slechte leefstijl en een hogere kalenderleeftijd te begeleiden naar meer duurzame inzetbaarheid.

PMO

Oftewel onderhouden van de lichamelijke conditie van de (oudere) medewerker door training en leefstijladvies verdient veel aandacht evenals het beperken van de lichamelijke, fysieke belasting tijdens de werkzaamheden en het goed organiseren van de werkzaamheden.

Werknemers kunnen door heel uiteenlopende oorzaken gezondheidsklachten ontwikkelen. Fysieke overbelasting is voor iedereen wat makkelijker herkenbaar maar andere factoren als onvrede over het werk , de werkverdeling, de onderlinge verhouding tussen collega’s en het hebben van weinig inbreng in de eigen werkorganisatie zijn voorbeelden van stressfactoren.
Bekijken en beoordelen van de werkplekken en de werkorganisatie kunnen het oplopen van die stress tegengaan.

De beste manier om fysieke klachten te beperken of te voorkomen, is gezondheidsproblemen zo vroeg mogelijk ontdekken. Daarom zijn werkgevers wettelijk verplicht om iedere werknemer periodiek een preventief medisch onderzoek (PMO) aan te bieden. Maar ook is daarom onlangs ( 1 juli jl.) de Arbowet veranderd: preventie krijgt binnen de nieuwe wetgeving veel meer aandacht dan voorheen.

En dan zijn naast dat PMO meerdere activiteiten mogelijk. Bij bedrijven komt het team van ABCMaassen regelmatig in huis voor het houden van een spreekuur of het beoordelen van de werkmethoden van een individu of een groep medewerkers. In samenwerking met de bedrijfsarts. Juist door deze directe aandacht en de mogelijkheid om ook direct te reageren op vragen van medewerkers, worden problemen vroeg ontdekt en worden kleine problemen vaak in de kiem gesmoord. Grotere problemen kunnen dan vanuit verschillende invalshoeken: organisatie, leidinggevenden, bedrijfsarts en fysiotherapeut bekeken worden en planmatig aangepakt.

Kortom: na een prima vakantie lekker vitaal blijven! Wij wensen u nog een heel prettige voortzetting van de zomer.

Deze column werd ook in de Maasdriehoek gepubliceerd.