Zo maar een onderzoek in 2015

Zorgkosten versus kosten Fysiotherapie

 

De zorgkosten in de Zorgverzekeringswet (basisverzekering) bedragen jaarlijks ongeveer 35 miljard euro. Deze totale kosten dalen in 2012 met 2 % echter stijgen in 2013 weer met 5 % naar ruim 35 miljard euro. Het grootste deel van de zorgkosten (58 %) wordt verklaard door de medisch-specialistische zorg. De kosten van medisch specialistische zorg is tussen 2011 en 2013 ongeveer met 1 miljard per jaar toegenomen.

Fysiotherapie De kosten van fysiotherapie bedragen vanuit de basisverzekering in 2013 449 miljoen euro. In drie jaar tijd (2011 – 2013) zijn de totale kosten voor fysiotherapie met 109 miljoen euro afgenomen wat neerkomt op 20 %. In deze jaren zijn twee wezenlijke zaken veranderd voor de fysiotherapie te weten: afname keuzevrijheid (naturabeleid) en afschaffing van fysiotherapeutische zorg bij tiental chronische aandoeningen (afschaffing chronische indicaties) .

Bezuinigingen De bezuinigingsmaatregelen van Edith Schippers hebben tussen 2011 en 2013 geleid tot een toename van de totale zorgkosten. Deze bezuinigingsmaatregelen moesten ook een kwaliteitstoename tot gevolg hebben. Voor patiënten die fysiotherapie nodig hebben heeft dit in ieder geval geleid tot afname van de keuzevrijheid en minder zorg bij chronische aandoeningen als reuma, revalidatie na wervelfractuur bij osteoporose , hartrevalidatie en revalidatie bij aangeboren afwijkingen. Voor deze vormen van fysiotherapeutische revalidatie is wetenschappelijke evidentie aanwezig en is ook bekend dat bij afwezigheid van fysiotherapie dit leidt tot een kostentoename (medisch specialistische zorg). Drs. D.M. Keesenberg (fysiotherapeut / klinisch gezondheidswetenschapper) Bron: Zorgprisma Publiek Vektis