Anja Hermers-Ambrosius

  •  Fysiotherapie
  •  Manuele therapie
  •  Handfysiotherapie
  •  Arbeidsfysiotherapie

Mensen laten ervaren dat je plezier kunt beleven aan allerlei vormen van bewegen.  Hier ben ik achter gekomen tijdens mijn CIOS-opleiding in Arnhem. Omdat het niet altijd voor iedereen vanzelfsprekend is om te kunnen bewegen en ik de vakken anatomie, (patho-)fysiologie en sportmassage reuze interessant vond was de stap naar de opleiding Fysiotherapie zo gemaakt. Aan de HAN heb ik van 1997-2001 de opleiding Fysiotherapie gedaan.

Na behalen van mijn studie fysiotherapie ben ik een jaar in Duitsland gaan werken. In 2002 ben ik gestart bij het Advies en BewegingsCentrum Maassen. Het is voor mij de ideale werkplek; een prachtige accommodatie met alle middelen die nodig zijn om fysiotherapie te bieden en een groot en jong team waarin alle specialisaties aanwezig zijn met up-to-date kennis door opleidingen die nog gevolgd worden. Daarnaast kunnen we buiten de reguliere fysiotherapie ook nog diensten aanbieden tbv bewegen of reintegratieprogramma’s waarbij ik mijn werk in de arbeidsfysiotherapie (uitgebreider) kan toepassen. Ik heb in de tussenliggende periode de opleiding arbeidsfysiotherapie en de  Opleiding voor Manuele Therapie aan de SOMT in Amersfoort behaald.

Mijn  interesse gebied ligt vooral in het behandelen van wervelkolom gerelateerde klachten. Daarnaast gaat mijn interventie verder dan het opheffen van de pijn-of beperking waarbij mijn visie als arbeidsfysiotherapeut ingezet kan worden op de werkvloer van de patient..
Momenteel ben ik bezig met de specialisatie “handtherapie waarbij het maken van spalken voor mij een leuke uitdaging is. Ik wil graag mensen, die kampen met een handprobleem, de fysiotherapeutische zorg geven waardoor ze weer in staat zijn te doen wat ze moeten doen met die handen, namelijk; bewegen! Het vak is een uitdaging die goed te combineren is met ons gezin van drie kinderen.

Terug naar medewerkers