Manuela Bijker-Hoep

  • Fysiotherapie
  • Manuele therapie
  • Orofaciaal therapie

Sinds 2008 ben ik full-time werkzaam in het Advies en BewegingsCentrum Maassen. Het fysiotherapeutisch begeleiden van patienten is voor mij een uitdaging. Voorheen was ik werkzaam in Duitsland als fysiotherapeut, orofaciaal- en manueeltherapeut.

Mijn specialisatie ligt in de orofaciaaltherapie. Dit is de kaakfysiotherapie waarbij de fysiotherapeut ingezet wordt bij kaakgerelateerde klachten als onverklaarbare tandpijn, hoofdpijn , oorpijn, oorsuizen, krakend geluiden en/of pijnklachten tijdens het eten en gapen. Op dit moment bestaan 75% van mijn werkzaamheden uit het behandelen van mensen met klachten aan de wervelkolom, nek-, en kaakregio.

Tijdens mijn werk heb ik regelmatig contact met tandartsen, psychologen, gnathologen (= tandarts gespecialiseerd in het kaakgewricht), neurologen, huisartsen en KNO-artsen en kaakchirurgen. Het multidisciplinair samenwerken ervaar ik als zeer positief en probeer altijd de patiënten het gevoel te geven dat we samen aan hun herstel werken.

Ik ben pas tevreden over het behandelverloop en behandelresultaat, als de mensen begrijpen wat er aan de hand is met hun lichaam en weten wat zij zelf kunnen doen om de klachten te verminderen en/of te verhelpen en bij welke lichamelijke signalen ik hulp kan bieden.

Terug naar medewerkers