Organisatie

Eén van de grootste

Omdat ook de medische wetenschap niet stil staat, wil Advies & BewegingsCentrum Maassen zijn cliënten die nieuwste behandelmethoden, de beste producten en diensten kunnen bieden. We streven ernaar om zo snel en goed mogelijk klachten weg te nemen, te verminderen of te voorkomen. Om dit te kunnen doen moet Advies & Bewegings Centrum Maassen investeren in onderzoek en ontwikkeling, heel dicht bij de zorgverleners en het bedrijfsleven staan én voortdurend investeren in de kennis van onze fysiotherapeuten. Dit kost natuurlijk veel geld en daarom heeft ons centrum een bepaalde omvang nodig. Zo zijn we ook één van de grootste fysiotherapiepraktijken van Nederland geworden. We hebben een eigen advies- en bewegingscentrum én er worden activiteiten verricht voor het algemeen welzijn van onze doelgroepen.

Samenwerking

Door de samenwerking met de zorgverleners en het bedrijfsleven, onze kennis, onze kracht om te vernieuwen en onze omvang willen we ook een belangrijke partner zijn voor de verzekeraars. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat nieuwe methoden door de verzekeraars erkend en vergoed worden. Advies & BewegingsCentrum Maassen denkt vooruit. Samen met de zorgverleners, het bedrijfsleven en de verzekeraars, zetten we het voorkomen van klachten bij mensen met een verhoogd risico hierop, hoog op onze agenda.