Register

Register Fysiotherapeuten

Alle fysiotherapeuten zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en mogen zich dan ook Registerfysiotherapeuten noemen. Voor onze cliënten is vooral van belang dat onze fysiotherapeuten erkend worden door alle zorgverzekeraars en de behandelingen dus ook volgens de regels van de zorgverzekeraars vergoed worden.

Vanuit de beroepsorganisatie, het KNGF, wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek.

Investeren in kennis

De medische wetenschap staat intussen niet stil. Daarom wil de Praktijk voor Fysiotherapie Maassen cliënten die nieuwste behandelmethoden, de beste producten en diensten kunnen bieden. Daarbij willen we iedereen zo snel en goed mogelijk klachtenvrij krijgen, de klachten verminderen of zelfs voorkomen. Om dit te kunnen doen, steken we geld in onderzoek en ontwikkeling en hebben we nauwe contacten met de zorgverleners. Ook houden onze fysiotherapeuten hun kennis doorlopend op peil en verhogen deze waar dat mogelijk is. Hierdoor is Maassen ook een belangrijke partner voor de verzekeraars. Daarnaast proberen we nieuwe methoden door diezelfde verzekeraars erkend en vergoed te krijgen.