Werkwijze

Werkwijze

Dichtbij

Wij vinden het vanzelfsprekend om als Praktijk voor Fysiotherapie dichtbij u te staan. Om diezelfde reden hebben we ook ‘korte lijnen’ met zorgverleners, huisartsen, specialisten, bedrijfsartsen, bedrijfsfysiotherapeuten, schoolartsen, GGD’s, apothekers, consultatiebureaus, voedingsdeskundigen en diëtisten, thuiszorgorganisaties en andere gezondheidsinstellingen.

Hoe werken we?

Als u zich aanmeldt met een klacht (dit kan vanaf 1 januari 2006 zonder verwijzing van uw huisarts of specialist), bekijken we eerst uw medische voorgeschiedenis, de zogeheten anamnese. Daarna houden we een inspectie, een algemeen en vervolgens een specifiek bewegingsonderzoek. Ook kan het zijn dat een medicus, uw huisarts of medisch specialist om verdere informatie gevraagd wordt. Daarna kunnen we een therapie voorstellen. Daarbij staat voorop dat we u uw normale bewegingspatroon zo snel en zo goed mogelijk proberen te laten hervatten. Pas dan kan er namelijk een volledig herstel optreden.