Geriatrie

Wat is geriatrie fysiotherapie?

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van ouderen met meervoudige gezondheidsproblemen. Zij heeft kennis van ouderdomsziekten en de daarbij passende fysiotherapeutische  behandeling. De geriatriefysiotherapeut verbetert uw lichamelijk functioneren en voorkomt verdere achteruitgang.

Contact opnemen

Voor wie?

De geriatriefysiotherapeut heeft als doelgroep ouderen, mensen met een hoge (biologische) leeftijd en/of met een complexe gezondheidsproblematiek.
Bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, osteoporose of valproblemen met als gevolg een botbreuk. De geriatriefysiotherapeut kan uitkomst bieden aan 55+ers als door ziekte of ouder worden een goed functionerend lichaam soms niet meer vanzelfsprekend is.

Wanneer?

Als bewegen niet meer vanzelfsprekend is.
Als u klachten ervaart doordat uw conditie achteruit gaat, uw kracht minder wordt en u wel eens last heeft van uw evenwicht bijvoorbeeld.
Als lopen, traplopen, fietsen, wassen, aankleden, huishoudelijk werk en het beoefenen van hobby’s moeilijker worden of de kans op vallen toeneemt.

Wat is de werkwijze?

Tijdens de eerste afspraak worden uw klachten zorgvuldig in kaart gebracht. Uw gezondheid en dagelijks functioneren worden besproken en u wordt onderzocht. Daarna wordt er samen met u een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan is afgestemd op uw fysieke mogelijkheden en wensen.

Daarnaast geeft de geriatriefysiotherapeut ook advies en voorlichting. Indien nodig wordt de behandeling afgestemd met andere zorgverleners en de mantelzorger.

Waaruit bestaat de behandeling?

De behandeling is volledig afhankelijk van de uitslag van het onderzoek.
De behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit looptraining, evenwichtsoefeningen, valpreventie, arm- en handtraining of oefenen van het opstaan uit bed of een stoel.
Er wordt ook advies en voorlichting gegeven.
De geriatriefysiotherapeut zal in overleg met u vervolgafspraken maken.

Waar?

De geriatriefysiotherapeut werkt indien noodzakelijk bij U aan huis, maar ook binnen 1 van onze praktijklocaties. Namelijk, Advies & BewegingsCentrum Maassen op de Rembrandt van Rijnstraat 3 Boxmeer of onze dependance binnen de Weijerstaete, weijerstaete 13 Boxmeer

Contact opnemen