Manueel Therapie

Wat is manuele therapie?

De manuele therapie richt zich op klachten die ontstaan in de gewrichten, spieren, pezen en banden van ons bewegingsapparaat. Een geregistreerd manueel therapeut is een fysiotherapeut die na de opleiding voor fysiotherapie één van de erkende opleidingen voor manuele therapie heeft gevolgd. Deze opleidingen duren 4 jaar. De manueel therapeuten van Advies & BewegingsCentrum Maassen staan allen ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister. Om geregistreerd te kunnen blijven zijn zij verplicht tot het volgen van bij- en nascholing.

Contact opnemen

Werkwijze van een manueel therapeut

Onderzoek

Wanneer u voor het eerst bij een manueel therapeut komt, zal deze beginnen met een korte screening. Hierbij wordt uw klacht uitgevraagd en wordt er gekeken of er een indicatie is voor manuele therapie. Tevens wordt er vastgesteld of het wellicht verstandig is dat uw klachten toch door de huisarts worden bekeken. Als er een indicatie is voor manuele therapie volgt er een intake en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats. De manueel therapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Aan de hand van de uitkomsten wordt, samen met u, een behandelplan opgesteld, een prognose gegeven en een afspraak voor een behandeling gemaakt.

Behandeling

Doel van de manuele therapie is het beantwoorden van de hulpvraag van de patiënt. Dit gebeurt onder andere door het herstellen of verminderen van de functiestoornissen die tijdens het lichamelijk onderzoek zijn gevonden (pijn, mobiliteit, etc.). Het uiteindelijke doel is een normale uitvoering van activiteiten en optimale participatie in het dagelijks leven zoals in werk en sport. Tijdens de manueel therapeutische behandeling kan gebruik worden gemaakt van mobilisaties, eventueel aangevuld met manipulaties. Bij een mobilisatie wordt langzaam bewogen of worden de spieren rondom een gewricht opgerekt. Een manipulatie is een mobilisatie in een eindstand van een gewricht, uitgevoerd met gedoseerde snelheid in een korte impuls. Het is een snelle beweging, waarbij een knappend geluid kan optreden. Een geslaagde manipulatie gaat echter niet per definitie gepaard met een ‘klik-geluid’. De meeste patiënten ervaren een manipulatie als een kortstondig, vreemd, maar niet pijnlijk gevoel. De effecten van manuele therapie zijn veelal voor de patiënt direct merkbaar, namelijk een duidelijke verbetering van de beweeglijkheid en afname van de pijn. Dit schept voorwaarden voor verder optimaal herstel. Het met regelmaat manipuleren van dezelfde gewrichten teneinde pijn op te heffen mag niet het enige middel zijn stoornissen te behandelen. Naast het direct aanpakken van spieren en gewrichten wordt dan ook aandacht besteed aan het begeleiden en instrueren. Dit is van belang om u een verantwoord bewegingsgedrag aan te leren. Nadat een geïrriteerd of verstijfd gewricht gemanipuleerd is, is het essentieel dit deel beweeglijk te houden door het doen van (huiswerk)oefeningen. Verder zal de manueel therapeut aandacht schenken aan het waarom van de bewegingsbeperkingen (blokkades). Een foutieve houding en/of plotselinge overbelasting kunnen de oorzaak zijn van het ontstaan van blokkades. Het beter leren inschatten van de belasting en de belastbaarheid en het aanleren van oefeningen die dienen om de belastbaarheid van de patiënt te verbeteren zijn tevens zeer belangrijke elementen in de behandeling. De behandelepisode wordt beëindigd wanneer voldaan is aan de hulpvraag van de patiënt, of wanneer behandeling geen verdere verbetering laat zien. Bij beëindiging van de behandeling rapporteert de manueel therapeut aan de verwijzer.

Wanneer naar een manueel therapeut?

De manueel therapeut is uitermate geschikt voor de diagnosestelling van aandoeningen van het bewegingsapparaat, al of niet in combinatie met de behandeling hiervan. De manueel therapeut is de specialist bij uitstek om klachten aan de wervelkolom te behandelen. Echter ook alle andere gewrichten kunnen worden behandeld met manuele therapie. Zo kan een schoudergewricht op zichzelf beperkt raken in beweging en behandeld worden met manuele therapie. Daarnaast kan het ene gewricht ook veel invloed hebben op het functioneren van een ander gewricht; nekklachten ontstaan nogal eens bij schouderklachten. Manuele therapie is geïndiceerd wanneer andere technieken onvoldoende resultaat hebben gehad of zouden hebben. Ook bij acuut ontstane bewegingsbeperkingen is manuele therapie een goede aanpak. Daarnaast kan manuele therapie voorwaardenscheppend werken voor andere vormen van therapie, zoals bijvoorbeeld sportfysiotherapie. Binnen Advies & BewegingsCentrum Maassen zijn beide specialisaties aanwezig en kunnen de therapeuten gezamenlijk een behandelplan opstellen en een patiënt begeleiden. Of manuele therapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak.

Verwijzing en vergoeding

Vanaf januari 2006 zijn fysio- en manueel therapeuten bij wet direct toegankelijk. Dat betekent dat u zonder verwijzing van een arts een afspraak kunt maken met de manueel therapeut. Op de website via het aanmeldformulier of bel
(0485) 57 57 82. Veelal worden de kosten van de manuele therapie vergoed door uw zorgverzekeraar. Het tarief voor manuele therapie is hoger dan het tarief voor fysiotherapie. Uiteraard bent u van harte welkom in ons centrum om u verder te informeren!

Contact opnemen