Oncologie

Fysiotherapie bij oncologie

De kans op kanker neemt sterk toe met de leeftijd. De vergrijzing van de bevolking zal dan ook gepaard gaan met een sterke toename van het aantal nieuwe gevallen van kanker. Tegelijkertijd neemt door betere behandelmethoden voor een aantal vormen van kanker ook de overlevingskans toe. De combinatie van deze twee ontwikkelingen zal resulteren in een sterke stijging van het aantal personen dat kanker heeft of ooit heeft gehad. Uitgaande van de huidige werkwijze zal dus ook het aantal patiënten in nazorg en nacontrole sterk toenemen. Fysieke training wordt steeds meer gepromoot als een therapeutische interventie tegen fysieke en psychosociale klachten ervaren door oncologiepatiënten.

De fysiotherapeuten (eventueel in combinatie met de psycholoog en/of diëtiste) van Advies & BewegingsCentrum Maassen begeleiden oncologiepatiënten met een trainingsprogramma op maat. Met het programma helpen we bij het opbouwen van spierkracht, uithoudingsvermogen en het eventueel herstellen van of werken aan een gezonde levensstijl. Verbeteren van functionaliteit en de kwaliteit van leven staat op de voorgrond. Het is noodzakelijk dat de oncoloog / internist een verwijzing geeft voor het trainingsprogramma.

Contact opnemen

Wat is oncologie fysiotherapie?

Binnen Advies & BewegingsCentrum Maassen worden oncologiepatiënten begeleid zowel in de curatieve-, als in de palliatieve fase. In de curatieve fase is behandeling gericht op genezing. Fysiotherapeutische begeleiding is gericht op fysiek- en psychosociaal herstel. In de palliatieve fase is geen genezing meer mogelijk en is fysiotherapeutische begeleiding gericht op optimaliseren van kwaliteit van leven, zowel fysiek als psychosociaal. De wens van de patiënt staat centraal bij de opzet en uitvoer van behandelplan in beide fasen. De doelen in het behandelplan worden opgesteld aan de hand van de wensen van de patiënt.

Intake en behandelplan oncologische revalidatie

Allereerst wordt een anamnese afgenomen, waarbij samen met de patiënt de behandeldoelen worden opgesteld. Vervolgens wordt de fysieke belastbaarheid in kaart gebracht met specifieke metingen van prestatievermogen. Hierna kan de revalidatie starten. De metingen worden regelmatig herhaald, om het beloop van de revalidatie en de patiënt zo goed mogelijk te volgen en het revalidatieprogramma aan te passen. In de curatieve fase wordt elke 6 weken getest; in de palliatieve fase gebeurt dit elke 3 maanden.

Manuele Lymfedrainage

Manuele lymfedrainage, ook wel oedeemtherapie of oedeemmassage genoemd, is een speciale vorm van masseren met de bedoeling het afdrijven van lichaamsvocht (lymfe) te bewerkstelligen. Door toepassen van zachte ritmische handbewegingen op/over het huidoppervlak wordt de lymfe voortgestuwd en daarmee het oedeem, de vochtophoping, afgevoerd/verkleind en de hierbij onstane lokale druk wordt weggenomen. De lymfedrainage wordt vaak ingezet bij operaties en/of behandelingen als gevolg van borstkanker. Veel voorkomende indicaties voor het inzetten van lymfedrainage zijn borstoperaties, zowel bij een borstsparende operatie als bij een borstamputatie, met de daarbij eventueel verwijderde okselklieren. Bij behandeling met radiotherapie kan zowel oedeem als fibrose veroorzaken en hierbij kan lymfedrainage geïndiceerd zijn.
Compressietherapie (bijvoorbeeld zwachtels of elastische kousen) kan deel uitmaken van lymfedrainage.

Revalidatie

Revalidatie is tijdens de trainingen gericht op optimaliseren van uithoudingsvermogen en spierkracht. De revalidatie kan zowel groepsgewijs of individueel plaatsvinden, dit is geheel afhankelijk van de wens van de patiënt. De duur van het programma is in principe 18 weken, maar is ook afhankelijk van het herstel/revalidatie van de patiënt. Er vindt regelmatig contact plaats tussen oncologisch fysiotherapeut, oncologieverpleegkundigen, oncoloog en andere hulpverleners waarin de patiënt centraal staat en de zorg optimaal en individueel gericht is.

Samenwerking

Binnen Advies & BewegingsCentrum Maassen wordt samengewerkt met psychologen, diëtisten en ergotherapeuten. Vanaf 2017 wordt gestart met de Intake – Carrousel: alle 4 de disciplines zijn dan vertegenwoordigd. Ieder onderdeel duurt 45 minuten en aan het eind van de Intake -Carrousel wordt een behandeltraject voorgesteld en kan gestart worden met de behandeling. Ook bestaat de mogelijkheid om een individueel traject met de psycholoog te volgen.

Trainingsgroepen
De oncologische trainingsgroepen bestaan uit maximaal 10 patiënten. Er zijn 2 momenten in de week dat deze trainingen plaatsvinden.  De individuele trainingen worden in overleg met de patiënt gepland.

Kosten
De kosten kunnen worden gedeclareerd via uw zorgverzekeraar.
Wilt u een vergoeding voor fysiotherapie, kijk dan eerst in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Contact

Meest voorkomende klachten van mensen met kanker:

Lichamelijke klachten:

 • vermoeidheid;
 • afgenomen spierkracht;
 • afgenomen uithoudingsvermogen;
 • pijn;
 • lymfoedeem.

Psychologische klachten:

 • angstklachten;
 • depressie;
 • gevoel van controleverlies;
 • verminderd psychisch welbevinden.

Wat kunt u bereiken met het trainingsprogramma?

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, kan het trainingsprogramma de volgende resultaten geven:

 • verbetering van het uithoudingsvermogen;
 • afname van vermoeidheidsklachten;
 • verbetering van spierkracht;
 • leren kennen van de lichamelijke grenzen en leren omgaan met de lichamelijke beperkingen;
 • vergroten van uw inzicht in het oncologische ziektebeeld en een gezonde leefstijl;
 • verbetering van kwaliteit van leven.

Wanneer u zich aanmeldt voor het trainingsprogramma oncologie wordt u uitgenodigd voor een intake-gesprek. Tijdens dit gesprek worden persoonlijke doelen opgesteld. Vervolgens gaat u met een trainingsprogramma op maat werken aan uw doelen. U voert uw trainingsprogramma individueel uit, maar in combinatie met lotgenoten behoort ook tot de mogelijkheden. Het trainingsprogramma duurt achttien weken. U traint 2 keer per week.

Contact opnemen