Orofaciaal / Kaakfysiotherapie

Heeft u kaakproblemen?

Het kauwstelsel bestaat grofweg uit de kauwspieren, kaakgewricht en gebit. Er zijn verschillende symptomen die kunnen duiden op problemen in het kauwstelsel:

  • Pijn rond het kaakgewricht (vóór het oor)
  • Niet goed kunnen openen van de mond
  • Vermoeidheid van de kauwspieren
  • Knappende of krakende kaakgewrichten
  • Pijnlijke tanden
  • Slijtage aan het gebit
  • Hoofdpijn
  • Oorpijn
  • Nekpijn

Herkent u een of meerdere van deze symptomen, dan is de kans groot dat u last heeft van kaakproblemen.
De medische term hiervoor is temporo-mandibulaire dysfunctie, ofwel TMD. TMD is de verzamelnaam voor problemen van het kauwstelsel. Ruim 21% van de Nederlandse bevolking heeft wel eens last van TMD.

Contact opnemen

Waardoor ontstaan kaakproblemen?

Ongunstige mondgewoontes als tandenknarsen of kiezenklemmen kunnen een overbelasting van de kauwspieren tot gevolg hebben. Ook kan stress een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van kaakklachten. Denkt u maar aan gezegdes als ‘je verbijten’ en ‘kiezen op elkaar en doorgaan’.

Uw kaakproblemen kunnen echter ook te maken hebben met problemen vanuit het kaakgewricht. Het kaakgewricht bevat een kraakbeenschijf (discus) die verschoven kan zijn. Hierdoor kunnen geluiden ontstaan of kan het gewricht blokkeren. Verder kunnen kaakproblemen het gevolg zijn van gebitsproblemen: er kan ook gewoon sprake zijn van kiespijn.

Wat kunt u eraan doen?

Kaakproblemen zijn doorgaans goed op te lossen. Het eerste wat u zelf kunt doen, is informatie inwinnen bij een deskundige. Een kaakfysiotherapeut (officiële naam is orofaciaal-fysiotherapeut) is specialist op het gebied van TMD en problemen die daarmee te maken hebben.

Wat kan de kaakfysiotherapeut voor u doen?

De kaakfysiotherapeut analyseert aan de hand van vragenlijsten en een kort onderzoek uw klachten. Vervolgens wordt de beste aanpak van het probleem met u besproken. Als er sprake is van kaakproblemen, dan kan de kaakfysiotherapeut u zelf begeleiden, bijvoorbeeld in het geval van tandenknarsen of kaakpijn. Is er sprake van een ander probleem, dan zal de kaakfysiotherapeut u direct doorverwijzen naar een deskundige met wie wordt samengewerkt.

In samenwerking met de tandartsen en kaakchirurgen in de regio worden mensen met kaakproblemen bij Advies & BewegingsCentrum Maassen fysiotherapeutisch behandeld door orofaciaal- en manueel therapeuten; dat zijn op de kaak gespecialiseerde fysiotherapeuten.

Verwijzing en vergoeding

Sinds 2006 zijn fysiotherapeuten bij wet direct toegankelijk. Dat betekent dat u zonder verwijzing van een arts of tandarts een afspraak kunt maken met de kaakfysiotherapeut. De kosten voor een consult en diverse behandelingen vallen onder de noemer manuele therapie en zijn op te vragen bij uw kaakfysiotherapeut. Bij uw zorgverzekeraar kunt u informeren of dit in uw geval vergoed wordt.

Contact opnemen