Verzekering

Verzekeraars

Ieder jaar gaan er 2,5 miljoen mensen naar de fysiotherapeut. Dat is maar liefst 1 op de 7 Nederlanders. Daarom is het verstandig om goed verzekerd te zijn voor fysiotherapie. Dat kan met een aanvullende verzekering. Voor meer informatie zie www.zekervanfysio.nl of www.zorgverzekeringwijzer.nl

Onze praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract om de fysiotherapeutische zorg te verlenen. Sinds 1 januari 2006 heeft u geen verwijskaart van een arts meer nodig om een afspraak te maken; de fysiotherapeut is direct toegankelijk.

Vergoedingen in 2018

In Nederland kennen we een basisverzekering en zijn er aanvullende verzekeringen. Kortweg kan worden gesteld dat fysiotherapie beperkt wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Een goede aanvullende verzekering, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen, is daarom aan te raden. Het is goed om te weten dat vergoeding van fysiotherapie uit de aanvullende verzekering kost géén Eigen Risico.

Wat valt onder de basisverzekering en wat onder de aanvullende verzekering?
Uit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed.

  • Bij bepaalde aandoeningen waarvoor veel fysiotherapie nodig is, kunnen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering.
  • De eerste 9 behandelingen fysiotherapie in verband met urine-incontinentie worden vergoed uit de basisverzekering.
  • Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt vanaf 2015 als basisregel dat de eerste 9 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen.
  • Bij de basisverzekering (en dus niet bij de aanvullende verzekering) is sprake van een verplicht eigen risico. Het verplichte eigen risico is in 2018 € 385,- per jaar.

Aanvullende verzekering

  • Het is dus mogelijk dat u fysiotherapie nodig hebt voor een aandoening en dat die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
  • Wij raden u aan een passende aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen. Het kan immers makkelijk gebeuren dat u onverwacht een beroep moet doen op de hulp van de fysiotherapeut.
  • Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Bekijk uw zorgpolis daarom goed.
  • Is uw huidige polis ontoereikend, dan kunt u voor 31 december 2017 uw huidige zorgverzekering opzeggen. Als u dit hebt gedaan, hebt u tot 1 februari 2018 de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen.